مرکز تحقیقات برنج کشور

با سلام خدمت دوستان گرامی شما می توانید نسبت به مطالعه و دریافت فایل مرکز تحقیقات برنج کشور اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مرکز تحقیقات برنج کشور

مرکز-تحقیقات-برنج-کشورتحقیق مرکز تحقیقات برنج کشور در حجم 94 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1) تبیین موضوع پروژه 2
1-1-1)معرفی موضوع پروژه 2
2-1-1)معرفی برنج 4
1-2-1-1)گیاهشناسی برنج 4
2-2-1-1) شرایط مناسب کشت برنج 5
2-1)ضرورت طرح موضوع 6 
3-1) معرفی سایت پروژه 7            
1-3-1) مکان یابی سایت پروژه 7    
2-3-1) برخی از دلایل انتخاب سایت 8
4-1) روش جمع آوری اطلاعات پروژه 8
5-1) معرفی روش و فرایند طراحی 9
نتیجه گیری 9
فصل دوم: مبانی نظری طرح 11
مقدمه 12   
1-2) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی 12 
1-1-2) تعاریف اولیه ی تحقیق 12
1-1-1-2)مفهوم تحقیق و محقق 12 
2-1-1-2) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی 13 
3-1-1-2) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی 14  
4-1-1-2) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور 15
2-1-2) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی 19  
2-2) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی 20
1-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی 20
1-1-2-2)مرکز تحقیقات برنج آمل 21
2-1-2-2) مرکز تحقیقات برنج گیلان 28
2-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی 30    
1-2-2-2)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 30
2-2-2-2): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون 34
3-2) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی 39 
نتیجه گیری 40
فصل سوم : بستر طراحی 42 
مقدمه 43
1-3) مطالعات اقلیمی سایت پروژه 43
1-1-3) سیمای اقلیمی مازندران 43
1-1-1-3) دما 44
2-1-1-3) رطوبت 44 
3-1-1-3) ميزان بارندگي 45
4-1-1-3) تابش آفتاب 46
2-1-3)سیمای اقلیمی شهر بابلسر 47
1-2-1-3) توزيع زماني و مكاني بارش 47
2-2-1-3)نم نسبي 47
3-2-1-3) يخبندان 48
4-2-1-3) درجه حرارت 48
5-2-1-3) باد 48
3-1-3) پوشش گياهي 49
4-1-3) زمین شناسی 49
5-1-3) سوانح طبیعی50
2-3) مطالعات کالبدی فضایی شهر 50
1-2-3) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر 50
1-1-2-3)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر 50
2-1-2-3)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 50
3-1-2-3)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 51
2-2-3)ساختار فضایی کالبدی شهر 51
1-2-2-3) عناصر خطی 51
2-2-2-3) عناصر پهنه ای 52
3-2-2-3) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی 52
3-3) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر 52
1-3-3) معماري بومي مازندران 52
1-1-3-3)شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران 53
2-1-3-3)روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي 53
2-3-3) مفاهيم سنتي معماري منطقه 54
1-2-3-3) خانه 54
2-2-3-3) ايوان و تالار 54
3-2-3-3) بام 55  
4-2-3-3) حصار 55
3-3-3) معماري خانه هاي شهري 55
4-3) معرفی سایت با نقشه و تصویر 56
1-4-3) معرفی سایت با نقشه 57
3-4-2) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن 58
5-3)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم 62
نتیجه گیری 63
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی 65
مقدمه 66
1-4) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج 66
2-4)مساحت فضاهای خرد و کلان 71
3-4)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج 76
نتیجه گیری 76
فصل پنجم : فرایند طراحی 78
مقدمه 79
1-5) تحلیل سایت 79
2-5) مکان یابی بنا در سایت 80
3-5) ایده های اولیه 81
4-5) تحلیل گزینه ی برتر 88
5-5) ملاحظات سازه ای مجموعه 89
6-5) سناریوی حرکت در فضا90
فهرست الفبایی منابع و مآخذ93

 
فهرست تصاویر
فصل اول: کلیات 1
1-1)  موقعیت مازندران در کشور 7
2-1) موقعیت بابلسر در مازندران 7
فصل دوم: مبانی نظری طرح 11
1-2)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل 21
2-2)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل 24
3-2)  مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل 25
4-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل 25
5-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل 26
6-2) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل 27
7-2) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل 27
8-2) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان 28
9-2) نشاء برنج در حال آزمایش 30
10-2) محقق در حال کاشت نشاء برنج 30
11-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 31
12-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 32
13-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 32
14-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 33
15-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 33
16-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 34
17-2) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 36
18-2) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 36
19-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 37
20-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 37
21-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 38
22-2) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 39
فصل سوم : بستر طراحی 42 
1-3) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور 57
2-3) دید کلی به سایت پروژه 58
3-3) مسیر سواره ی اصلی به سایت 58
4-3) مسیر سواره ی فرعی به سایت 59
5-3) کوچه ی 11 متری پشت سایت 59
6-3) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت 60
7-3) دید از شمال به سایت 60
8-3) دید از داخل سایت به بیرون 61
9-3) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه 61
10-3) پوشش گیاهی سمت غرب سایت 62
فصل پنجم : فرایند طراحی 78
1-5) تحلیل سایت 79
2-5) مکان یابی بنا در سایت 80
3-5) ماکت اتودی اول 84
4-5) ماکت اتودی اول 84
5-5) ماکت اتودی دوم 85
6-5) ماکت اتودی دوم 85
7-5)ماکت اتودی سوم 86
8-5) ماکت اتودی سوم 87
9-5) ماکت اتودی سوم 87
 
10-5) ماکت نهایی91
11-5) ماکت نهایی 92
12-5) ماکت نهایی 92
 
فهرست نمودارها و جداول
فصل سوم : بستر طراحی 42
1-3) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر47
2-3) نموداردرصد نم نسبي روزانه و روند  تغييرات آن درايستگاه بابلسر47
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی 65
1-4) جدول مساحت فضاهای اصلی 74
2-4) جدول مساحت فضاهای فرعی 75
3-4) نمودار دیاگرام روابط فضایی 76

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: برنج

مطالب مرتبط

مرکز تحقیقات برنج کشور

دانلود طرح توجیهی تولید روغن سبوس برنج

طرح توجیهی و کارآفرینی شالیکوبی و تولید حبوبات (به ظرفیت 3300 تن در سال )


مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری پیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی (فصل دوم)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و پرورش موز گلخانه ای

دانلود طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابراز و مهار خشم( فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش علل کم رویی (فصل 2)

مطالعات و رساله معماري طراحی مجتمع مجتمع ورزشی بانوان و کودکان

دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی

بررسی علل تشویق دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنها

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی امنیت شغلی و استرس شغلی (فصل دوم)